لیست تعرفه های اسکریپت صرافی ارز دیجیتال

پلان 1 - قیمت 4 میلیون تومان
پلان 1 - قیمت 4 میلیون تومان

نسخه پایه

لايسنس اسکریپت فقط برای يک دامنه است

 • اسکریپت اولیه صرافی(ارزهای دیجیتال و پول های الکترونیکی) : دارد
 • دارای يک ارز (خريد اتوماتيک توسط کاربر) : دارد
 • بيش از يک ارز (هر ارز اضافه 400هزار تومان): ندارد
 • بازارچه معاملات بين کاربران P2P : ندارد
 • ماژول های حرفه ای شامل کوپن تخفیف و بازاریابی : ندارد
 • قالب اصلی و کاربری سفارشی : ندارد
 • ماژول فروش اتوماتیک فقط ارز بیت کوین : ندارد
 • طراحي قالب اختصاصي ایندکس،پنل کاربری،مديريت : ندارد
 • پشتيبانی رایگان يک ساله : دارد
 • انتخاب بسته
  پلان 2 - قیمت 8 میلیون تومان
  پلان 2 - قیمت 8 میلیون تومان

  نسخه تیتانیوم

  لايسنس اسکریپت فقط برای يک دامنه است

 • اسکریپت اولیه صرافی(ارزهای دیجیتال و پول های الکترونیکی) : دارد
 • دارای 2 ارز (خريد اتوماتيک توسط کاربر) : دارد
 • بيش از يک ارز (هر ارز اضافه 400هزار تومان)
 • بازارچه معاملات بين کاربران P2P : دارد
 • ماژول های حرفه ای شامل کوپن تخفیف و بازاریابی : ندارد
 • قالب اصلی و کاربری سفارشی : ندارد
 • ماژول فروش اتوماتیک فقط ارز بیت کوین : ندارد
 • طراحي قالب اختصاصي ایندکس،پنل کاربری،مديريت : ندارد
 • پشتيبانی رایگان يک ساله : دارد
 • انتخاب بسته
  پلان 3 - قیمت 10 میلیون تومان
  پلان 3 - قیمت 10 میلیون تومان

  نسخه برنزی

  لايسنس اسکریپت فقط برای يک دامنه است

 • اسکریپت اولیه صرافی(ارزهای دیجیتال و پول های الکترونیکی) : دارد
 • دارای 4 ارز (خريد اتوماتيک توسط کاربر) : دارد
 • بيش از يک ارز (هر ارز اضافه 400هزار تومان)
 • بازارچه معاملات بين کاربران P2P : دارد
 • ماژول های حرفه ای شامل کوپن تخفیف و بازاریابی : دارد
 • قالب اصلی و کاربری سفارشی : ندارد
 • ماژول فروش اتوماتیک فقط ارز بیت کوین : ندارد
 • طراحي قالب اختصاصي ایندکس،پنل کاربری،مديريت : ندارد
 • پشتيبانی رایگان يک ساله : دارد
 • انتخاب بسته
  پلان 4 - قیمت 13 میلیون تومان
  پلان 4 - قیمت 13 میلیون تومان

  نسخه نقره ای

  لايسنس اسکریپت فقط برای يک دامنه است

 • اسکریپت اولیه صرافی(ارزهای دیجیتال و پول های الکترونیکی) : دارد
 • دارای 6 ارز (خريد اتوماتيک توسط کاربر) : دارد
 • بيش از يک ارز (هر ارز اضافه 400هزار تومان)
 • بازارچه معاملات بين کاربران P2P : دارد
 • ماژول های حرفه ای شامل کوپن تخفیف و بازاریابی : دارد
 • قالب اصلی و کاربری سفارشی : دارد
 • ماژول فروش اتوماتیک فقط ارز بیت کوین : ندارد
 • طراحي قالب اختصاصي ایندکس،پنل کاربری،مديريت : ندارد
 • پشتيبانی رایگان يک ساله : دارد
 • انتخاب بسته
  پلان 5- قیمت 16 میلیون تومان
  پلان 5- قیمت 16 میلیون تومان

  نسخه طلایی

  لايسنس اسکریپت فقط برای يک دامنه است

 • اسکریپت اولیه صرافی(ارزهای دیجیتال و پول های الکترونیکی) : دارد
 • دارای 8 ارز (خريد اتوماتيک توسط کاربر) : دارد
 • بيش از يک ارز (هر ارز اضافه 400هزار تومان)
 • بازارچه معاملات بين کاربران P2P : دارد
 • ماژول های حرفه ای شامل کوپن تخفیف و بازاریابی : دارد
 • قالب اصلی و کاربری سفارشی : دارد
 • ماژول فروش اتوماتیک فقط ارز بیت کوین : دارد
 • طراحي قالب اختصاصي ایندکس،پنل کاربری،مديريت : ندارد
 • پشتيبانی رایگان يک ساله : دارد
 • انتخاب بسته
  پلان 6- قیمت 19 میلیون تومان
  پلان 6- قیمت 19 میلیون تومان

  نسخه فول امکانات

  لايسنس اسکریپت فقط برای يک دامنه است

 • اسکریپت اولیه صرافی(ارزهای دیجیتال و پول های الکترونیکی) : دارد
 • دارای 10 ارز (خريد اتوماتيک توسط کاربر) : دارد
 • بيش از يک ارز (هر ارز اضافه 400هزار تومان)
 • بازارچه معاملات بين کاربران P2P : دارد
 • ماژول های حرفه ای شامل کوپن تخفیف و بازاریابی : دارد
 • قالب اصلی و کاربری سفارشی : دارد
 • ماژول فروش اتوماتیک فقط ارز بیت کوین : دارد
 • طراحي قالب اختصاصي ایندکس،پنل کاربری،مديريت : دارد
 • پشتيبانی رایگان يک ساله : دارد
 • مشابه نمونه موجود https://parsa-ex.com
 • انتخاب بسته